Projecte de logística

Context

Empresa amb fort creixement mitjançant la compra successiva d’empreses a tot el territori nacional, va decidir potenciar un canvi organitzacional amb funcions transversals, respectant la idiosincràsia dels mercats locals.

L’empresa en qüestió té el 80% de les seves vendes al mercat nacional, i produeix mitjançant 19 plantes, consolidades mitjançant un creixement d’adquisicions. Cal destacar que cadascuna de les societats que hi havia absorbit en el passat ha mantingut la seva estructura, resultant en una organització de talla important, però amb dades de negoci fragmentats, preses de decisions d’abast local i coordinació transversal escassa i complexa.

Realitzem un projecte d’optimització de costos amb objectius més estratègics. Els estalvis servien per finançar un projecte que permetés guanyar una visió global, comparar les millores pràctiques a la casa, continuar amb una gestió descentralitzada però coordinada i canviar l’estructura de forma a donar pes a càrrecs transversals des de les mateixes plantes. Ahead Analytics va realitzar les propostes i les va implementar en cada front, mitjançant l’optimització de costos en operacions un canvi en la filosofia de gestió de l’empresa.

Projecte:

Després d’un anàlisi de les dades facilitades, es van detectar les partides susceptibles a optimitzar. Es van agrupar en 3 categories diferents (A, B i C) en funció de la despesa total que suposava cada subcategoria a l’empresa.

 

Un cop plantejades les palanques a optimitzar, Ahead va pactar treballar per aconseguir estalvi en les categories que es troben en el perímetre A (Transport, Gestió de Residus, Contract Manufacturing, Palets i Component A2). Simultàniament a la feina feta per categoria, es va assignar un gestor intern que es va formar amb el projecte, assumint la responsabilitat de la despesa un cop acabat el projecte. El gestor va mantenir la seva ubicació en planta, mantenint la proximitat amb les operacions.

 

Exemples de la gestió de subcategories:

La operació més rellevant que Ahead va realitzar a l’efecte d’impacte en l’EBIT va ser Logística.

Logística:

Anàlisis de dades:

Creuem despesa de transport amb vendes i destins, identificant els punts més rellevants de la geografia en termes comptables per al nostre client.

 

Mapa per localitzar els clients que representaven el 74% de la despesa anual (2.159 clients de 3.678).

 

Anàlisi dels clients i les despeses principals per Comunitats Autònomes.

Modalitat de distribució segons l’origen del client i la província de destinació de l’enviament. L’operador logístic distribuïa des de dos punts: 650.000 enviaments anuals.

Resultats:

Es van aconseguir palanques d’estalvi realitzant els següents canvis:

  • Es van reassignar de manera òptima els proveïdors
  • Es va reduir el panell de 14 a 6 proveïdors
  • Es van homogeneïtzar les tarifes de proveïdor per flux
  • Es va eliminar el cost associat als retorns
  • Es va fixar un control de la despesa a través d’una tarifa estàndard per enviament
  • Es va formar i estructurar el treball d’un gestor global de la categoria de despesa

En total, respecte aquesta categoria, es va aconseguir un estalvi total de superior a 600 mil euros.

Analytics y consultoría amb resultats concrets

Avancem?

Connecteu amb nosaltres