Projecte de logística i gestió de residus

Context

Empresa amb fort creixement mitjançant la compra successiva d’empreses a tot el territori nacional, va decidir potenciar un canvi organitzacional amb funcions transversals, respectant la idiosincràsia dels mercats locals.

L’empresa en qüestió té el 80% de les seves vendes al mercat nacional, i produeix mitjançant 19 plantes, consolidades mitjançant un creixement d’adquisicions. Cal destacar que cadascuna de les societats que hi havia absorbit en el passat ha mantingut la seva estructura, resultant en una organització de talla important, però amb dades de negoci fragmentats, preses de decisions d’abast local i coordinació transversal escassa i complexa.

Realitzem un projecte d’optimització de costos amb objectius més estratègics. Els estalvis servien per finançar un projecte que permetés guanyar una visió global, comparar les millores pràctiques a la casa, continuar amb una gestió descentralitzada però coordinada i canviar l’estructura de forma a donar pes a càrrecs transversals des de les mateixes plantes. Ahead Analytics va realitzar les propostes i les va implementar en cada front, mitjançant l’optimització de costos en operacions un canvi en la filosofia de gestió de l’empresa.

Projecte:

Després d’un anàlisi de les dades facilitades, es van detectar les partides susceptibles a optimitzar. Es van agrupar en 3 categories diferents (A, B i C) en funció de la despesa total que suposava cada subcategoria a l’empresa.

 

Un cop plantejades les palanques a optimitzar, Ahead va pactar treballar per aconseguir estalvi en les categories que es troben en el perímetre A (Transport, Gestió de Residus, Contract Manufacturing, Palets i Component A2). Simultàniament a la feina feta per categoria, es va assignar un gestor intern que es va formar amb el projecte, assumint la responsabilitat de la despesa un cop acabat el projecte. El gestor va mantenir la seva ubicació en planta, mantenint la proximitat amb les operacions.

 

Exemples de la gestió de subcategories:

Les dues operacions més rellevants que Ahead va realitzar a l’efecte d’impacte en l’EBIT van ser en Logística i Gestió de Residus.

1. Logística:

Anàlisis de dades:

Creuem despesa de transport amb vendes i destins, identificant els punts més rellevants de la geografia en termes comptables per al nostre client.

 

Mapa per localitzar els clients que representaven el 74% de la despesa anual (2.159 clients de 3.678).

 

Anàlisi dels clients i les despeses principals per Comunitats Autònomes.

Modalitat de distribució segons l’origen del client i la província de destinació de l’enviament. L’operador logístic distribuïa des de dos punts: 650.000 enviaments anuals.

Resultats:

Es van aconseguir palanques d’estalvi realitzant els següents canvis:

 • Es van reassignar de manera òptima els proveïdors
 • Es va reduir el panell de 14 a 6 proveïdors
 • Es van homogeneïtzar les tarifes de proveïdor per flux
 • Es va eliminar el cost associat als retorns
 • Es va fixar un control de la despesa a través d’una tarifa estàndard per enviament
 • Es va formar i estructurar el treball d’un gestor global de la categoria de despesa

En total, respecte aquesta categoria, es va aconseguir un estalvi total de superior a 600 mil euros.


2. Gestió de Residus:

Análisis de dades:

Els següents gràfics mostren alguns dels estudis que Ahead ha realitzat per analitzar les dades que es van proporcionar respecte els residus que generava l’empresa.

 • Anàlisi de la despesa per residu

En el cas del residu que representava una despesa més elevada (els llots) es va recopilar informació i es va observar que:

 • De el proveïdor 1: en transport i contenidors la despesa era de 12 € / Tm
 • De el proveïdor 2: pel tractament del fang a la planta, la despesa suposava 18 € / Tm

En aquest front, es va dissenyar un sistema d’aprofitament de fangs, pel que el volum es va aconseguir reduir en 34%.

 • Anàlisi dels proveïdors amb els quals explicava l’empresa

 

Resultats:

Es va proposar una segregació eficaç dels residus, que va aportar a l’empresa una reducció en la pròpia gestió.

 • 4 horas/ dia
 • 3 dies/ setmana
 • Cost de treballador extern: 881 € / mes

A més, es va dissenyar el sistema d’aprofitament de fangs (comentat amb anterioritat) que va aportar les següents millores:

 • Es van reduir els llots
 • Es va reduir la gestió a nicel de planta
 • Va representar una baixa inversió (33 K € aproximadament)
 • Es van eliminar els costos de les bótes i dels contenidors, ja que es va enginyar un sistema en el qual els llots s’abocaven a terra (prèviament habilitat per a això)
 • El proveïdor va passar a ser el responsable de carregar els llots, així que el nostre client no havia de destinar temps i operaris per a realitzar aquesta funció

Analytics y consultoría amb resultats concrets

Avancem?

Connecteu amb nosaltres