Estratègia d'optimització

Context

El projecte es va desenvolupar per a una companyia americana que opera a Europa des de 2 plantes, una d’elles a Espanya, des de la qual se serveix a la major part d’Europa i USA.

El perímetre del projecte contemplava tot l’Embalatge secundari: 4.4 milions d’euros en caixes, amb un total de 198 referències, més pallets retornables, fleixos, films i precinte.

El primer repte va ser consensuar la funcionalitat de la caixa: En Màrqueting es considerava com una eina per a aconseguir vendes push, en magatzems es considerava com una manera d’atorgar suport i resistència al paletitzat. El consens es va obtenir amb una definició més aviat logística:  unitat de transport del producte.

El projecte ha estat dut a terme per Ahead fins a la seva plena implementació operacional, 100% a l’èxit.

Projecte:

L’empresa havia incrementat en els últims 3 anys la despesa en cartó ondulat, on el 80% de la despesa corresponia al 21% del total de referències, amb una concentració del 90% en un solo proveïdor.

Es van identificar oportunitats al llarg de tot el procés de distribució i gestió del producte, així com analitzant el mercat proveïdor. A seguir, s’exposa les accions agrupades segons tipologia d’acció i els estalvis obtinguts:

Exemples concrets:

1. Estandardització:

Identifiquem caixes amb marges de fins a 2 centímetres d’altura sense producte, estandarditzades per a cobrir les altures màximes de productes similars. En investigar en el motiu, vam poder comprovar que el plegat del producte seguia diferents paràmetres segons el torn de producció. Una falta d’homogeneïtat en el procés productiu generava mateixos productes amb diferents mesures, augmentava artificialment les referències d’embalatge primari i causava problemes en la resistència de les caixes. El buit de fins a 2 cm provocava deformacions, i demandes de substitució de productes.
Caixa en la línia de producció, amb 2 cm des de la part superior de la pila de productes fins a la solapa. Més producte o menys cartó?
Deformació a causa de la bretxa. Es produeix mala presentació de l’embalatge.

2. Redisseny de la paletització:

Una vegada optimitzats els embalatges primaris i secundaris, Ahead va proposar redefinir la distribució de les caixes en el pallet per a eliminar els buits en el paletitzat, buits estimats en una mitjana de 4,8% del volum transportat.

Resultats:

1. Estandardització:

Es van obtenir estalvis del 85%:

  • menys superfície d’embalatge primari
  • reducció de les mesures de les caixes
En total, el subconjunt d’accions va obtenir un estalvi total superior a 350 mil euros.

2. Redisseny de la paletització:

Es va aconseguir maximitzar la càrrega de producte en el palet i el camió, amb un consegüent estalvi total d’entre 140 mil euros en un escenari conservador.

Analytics i consultoria amb resultats concrets

Avancem?

Connecteu amb nosaltres