Per aportar experiència, concreció i elevat ROI

Combinem Analytics,
Tecnologia i Consultoria

En dues metodologies úniques, assegurant la satisfacció dels nostres clients, més enllà dels èxits econòmics.

Els nostres Data Scientists
porten un enfocament únic

A l'anàlisi massiu de dades internes de l'empresa, combinant-los amb dades del seu entorn immediat, B2B o B2C.

Plantegem millores
concretes de gestió

D'impacte clar a l'EBIT, amb escenaris de ROI de curt termini - inferior a 1 any - i mig termini - inferior a 2 anys.

Els nostres Consultors implementen
les idees proposades

Involucrant i formant als seus col·laboradors per incorporar un nou saber fer.

Ens comprometem
amb els resultats

Buscant fórmules d'honoraris segons resultats econòmics o lliurables a el 100%.

+ 10 anys d'experiència
en projectes

Regionals i globals, en entorns organitzacionals complexos.

Dades i xifres

+20anys


d’experiència en projectes

+2.5mil millions


de despeses optimitzades pels socis

+150clients


de referències personals

1. Consultors enfocats a seduir amb el canvi


2. Equips sèniors amb coneixement tècnic i organitzacional


3. Possibilitat de software de control de costos amb nivells de detall addicionals a l’ERP

+20 anys optimitzant costos, treballant amb CEOs, CFOs, COOs i CPOs.


Projectes d'abast espanyol, europeu i global.


Consultors amb perfils internacionals, experiència multidisciplinària i enfocats a l'èxit.


Alt coneixement de tecnologia de dades amb solucions in-*house i metodologia de consultoria pròpia.


Domini de 6 idiomes i formació en escoles de referència com IESE, ESADE, Politècniques…