Business Cases

Metodologia pròpia amb resultats

Supply Chain

Projecte de logística i gestió de residus

Realitzem un projecte d’optimització de costos amb objectius més estratègics. Els estalvis servien per finançar un projecte que permetés guanyar una visió global, comparar les millores pràctiques a la casa, continuar amb una gestió descentralitzada però coordinada i canviar l’estructura de forma a donar pes a càrrecs transversals des de les mateixes plantes.

Ahead Analytics va realitzar les propostes i les va implementar en cada front, mitjançant l’optimització de costos en operacions un canvi en la filosofia de gestió de l’empresa.

Saber més

Packaging

Estratègia d’optimització

El projecte es va desenvolupar per a una companyia americana que opera a Europa des de 2 plantes, una d’elles a Espanya, des de la qual se serveix a la major part d’Europa i USA.

El perímetre del projecte contemplava tot l’Embalatge secundari: 4.4 milions d’euros en caixes, amb un total de 198 referències, més pallets retornables, fleixos, films i precinte.

El projecte ha estat dut a terme per Ahead fins a la seva plena implementació operacional, 100% a l’èxit.

Saber més

Costos Indirectes

Telecom

Realitzem un projecte de Supply Chain i de Costos Indirectes per a una multinacional espanyola amb dues fàbriques europees i operacions a Europa, Amèrica i Àsia. El perímetre d’actuació per al cas de negoci en qüestió és el de les Telecomunicacions de la seu espanyola.

L’àmbit a tractar feia referència al departament de IT i la gestió de telefonia mòbil, fixa i dades de la seu i filials a Espanya. Objectiu: detectar oportunitats, desenvolupar accions i implementar els estalvis,  a l’èxit.

Saber més

Estudi de Mercat

Projecte integral d’expansió de mercats

El director de Màrqueting ens exposa la seva necessitat de realitzar un projecte integral, des de la identificació de mercats fins a la definició de reunions amb distribuïdors especialitzats. Detall important: associat a l’èxit per etapes, deixant una part per a la transformació en vendes.

L’objectiu final era obtenir partners amb coneixement tècnic i de mercat, que permetessin un creixement sostingut de les vendes, primer amb les línies per saturar, i després per a tots els productes amb potencial.

Saber més

Analytics i consultoria amb resultats concrets

Avancem?

Connecteu amb nosaltres