Business Cases

Metodologia pròpia amb resultats

Economia Circular

El Director de EHS ens exposa la seva necessitat de realitzar un projecte integral, des de la identificació dels residus existents en planta fins a la definició de reunions amb gestors especialitzats. L’objectiu final era intentar evitar l’obtenció del residu, reintroduir-lo en la línia de producció, aconseguir un augment de valorització, al mateix temps que aconseguir sortides a altres mercats o altres tecnologies que permetessin un creixement sostingut dels ingressos o disminució de les despeses. Enfocats sempre a l’objectiu zero waste!

Saber més

Supply Chain

Realitzem un projecte d’optimització de costos amb objectius més estratègics. Els estalvis servien per finançar un projecte que permetés guanyar una visió global, comparar les millores pràctiques a la casa, continuar amb una gestió descentralitzada però coordinada i canviar l’estructura de forma a donar pes a càrrecs transversals des de les mateixes plantes.

Ahead Analytics va realitzar les propostes i les va implementar en cada front, mitjançant l’optimització de costos en operacions un canvi en la filosofia de gestió de l’empresa.

Saber més

Packaging

El projecte es va desenvolupar per a una companyia americana que opera a Europa des de 2 plantes, una d’elles a Espanya, des de la qual se serveix a la major part d’Europa i USA.

El perímetre del projecte contemplava tot l’Embalatge secundari: 4.4 milions d’euros en caixes, amb un total de 198 referències, més pallets retornables, fleixos, films i precinte.

El projecte ha estat dut a terme per Ahead fins a la seva plena implementació operacional, 100% a l’èxit.

Saber més

Costos Indirectes

Realitzem un projecte de Supply Chain i de Costos Indirectes per a una multinacional espanyola amb dues fàbriques europees i operacions a Europa, Amèrica i Àsia. El perímetre d’actuació per al cas de negoci en qüestió és el de les Telecomunicacions de la seu espanyola.

L’àmbit a tractar feia referència al departament de IT i la gestió de telefonia mòbil, fixa i dades de la seu i filials a Espanya. Objectiu: detectar oportunitats, desenvolupar accions i implementar els estalvis,  a l’èxit.

Saber més

Analytics i consultoria amb resultats concrets

Avancem?

Connecteu amb nosaltres